หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552 (งานคุ้มครองผู้บริโภค)                          โทรสาร : 0 7322 2556
         : 0 7322 2553 (งานตรวจสอบ)                                 Email : mtr_song@nbtc.go.th
         : 0 7322 2554 (งานอำนวยการ)
         : 0 7322 2555 (งานงานใบอนุญาต)