หน้าแรก > ข่าวอบรมและการสอบ > สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2564
บันทึกโดย :นายวศิน บัวอนนท์
วันที่บันทึก :05/04/2564
สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2564
📣 สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2564 
(สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงแล้ว)

📍ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564
ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
📱 oss.nbtc.go.th ของสำนักงาน กสทช. 

☎️ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2271 7600 ต่อ 5713, 5714, 5715

รายละเอียดเพิ่ม คลิก http://gg.gg/otwx1
ลงไลน์_001.jpgลงไลน์_002.jpgลงไลน์_003.jpgลงไลน์_005.jpgลงไลน์_004.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th