หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายให้คำแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ศอ.บต.)
บันทึกโดย :นายวศิน บัวอนนท์
วันที่บันทึก :02/04/2564
บรรยายให้คำแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ศอ.บต.)
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายมาหะมะ กาเจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 41 มอบหมายให้นายมะโน มีชู หัวหน้างานใบอนุญาต บรรยายให้คำแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 
1-(1).jpg

2.jpg

3-(1).jpg

4-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th