หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด
บันทึกโดย :นายวศิน บัวอนนท์
วันที่บันทึก :05/04/2564
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมาหะมะ กาเจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 41 มอบหมายให้ น.ส.ไก่ฟ้า กิตติโชควัฒนา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และนายวศิน บัวอนนท์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประชุมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล_8.jpg

ประชุมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล_1.jpg

ประชุมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล.jpg

ประชุมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล_3.jpg

ประชุมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล_19-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552 (งานคุ้มครองผู้บริโภค)                          โทรสาร : 0 7322 2556
         : 0 7322 2553 (งานตรวจสอบ)                                 Email : [email protected]
         : 0 7322 2554 (งานอำนวยการ)
         : 0 7322 2555 (งานงานใบอนุญาต)