หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและก
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th