หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต > • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน กสทช.เขต 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย :นายวศิน บัวอนนท์
วันที่บันทึก :26/11/2564
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน กสทช.เขต 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน กสทช.เขต 41 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

3เช่าพื้นที่อาคาร.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th