หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย พิมพ์ป้ายไวนิล และตัวอักษรสติ๊กเกอร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร และสถานที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้-สวนไม้ประดับ และสนามหญ้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552 (งานคุ้มครองผู้บริโภค)                          โทรสาร : 0 7322 2556
         : 0 7322 2553 (งานตรวจสอบ)                                 Email : [email protected]
         : 0 7322 2554 (งานอำนวยการ)
         : 0 7322 2555 (งานงานใบอนุญาต)