หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย พิมพ์ป้ายไวนิล และตัวอักษรสติ๊กเกอร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร และสถานที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้-สวนไม้ประดับ และสนามหญ้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th