หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาด พัสดุฯ จำนวน 37 รายการ ประจำปี 2559
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th